Global Racism

During Trump’s presidency the whole world heard about the concentration camps in the US. People escaping cartel violence, looking for a better future for themselves and their families were robbed of their rights, possessions, children. The american government, in accordance with the law, locked people in camps, refused them medical and legal assistance, or even a roof over their heads in the Texas desert. Children as young as three years old stood alone before a court deciding whether they would Czytaj dalej Global Racism

Globalny rasizm

Za prezydentury Trumpa cały świat usłyszał o obozach koncentracyjnych w USA. Osobom uciekającym przed przemocą karteli, szukającym lepszej przyszłości dla siebie i ich rodzin odbierano prawa, dobytek, dzieci. Amerykański rząd, zgodnie z obowiązującym prawem, zamykał ludzi w obozach, odmawiał pomocy medycznej, prawnej, a nawet dachu nad głową w pustynnym Teksasie. Trzyletnie dzieci stawały samotnie przed sądem mającym podjąć decyzję o ich deportacji. ICE, organizacja odpowiedzialna za przemoc w obozach, wciąż istnieje i broni wymyślonej linii narysowanej na mapie. Mury, płoty Czytaj dalej Globalny rasizm