O Nas

Federacja Anarchistyczna zrzesza osoby, których celem jest obalenie hierarchicznego porządku społecznego, zaprzeczającego idei wolności i demokracji. Podstawową komórką organizacyjną Federacji Anarchistycznej jest lokalna sekcja, najczęściej obejmująca swym zasięgiem miejscowość lub region. Sekcja FA to samorządną grupa ludzi, którzy zadeklarowali chęć wstąpienia do FA.

Warszawska Federacja Anarchistyczna jest jedną z sekcji FA. WFA zrzesza osoby z Warszawy i województwa mazowieckiego. Jako anarchistki/ści współpracujemy z innymi autonomicznymi grupami wolnościowymi.